• Om klubben

  Klubben ble grunnlagt i 1980 og har i dag over 70 medlemmer.. KMFK ønsker deg hjertelig velkommen, uansett om du er nybegynner eller har mye erfaring. For best sikkerhet og miljø, ønsker klubben at de som flyr modellfly i Kongsberg og omegn skal være medlemmer hos oss. Det er ikke helt ufarlig å fly modellfly. Man forventer kunnskap om sikkerhet for den hobbyen eller sporten man utøver, og da er du best sikret gjennom et medlemskap i KMFK og derigjennom NLF. Samarbeid og sosialt fellesskap er en viktig del av vår hobby. En kan ikke vite alt – men alle blir bedre hvis vi møtes for å utveksle og dele erfaringer.

  FLYPLASS
  Klubben har pr. i dag egen flyplass som ligger i Sandsvær, 13 km sør for Kongsberg. Dette er en kunstgresstripe på 30 x 100 meter i fine omgivelser. Om vinteren brøyter vi på Elgsjø mot Notodden eller på Fiskum ved Darbu. Noen av de som utøver seilflyaktiviteter, reiser til Vegglifjell, Blefjell eller Imingfjell for å fly på “hang”. Se forøvrig link til flysteder.

  NLF
  Vi har vært medlem av NLF (Norges Luftsportsforbund) siden 1995. Gjennom medlemskapet i NLF har vi en landsomfattende organisasjon i ryggen.
  NLF er også medlem av NIF (Norges Idrettsforbund). Dette gir oss større seriøsitet i utøvelsen av våre intresser, når det gjelder spørsmål om sikkerhet, kunnskap om modellfly og forsikring i tilfelle skade.

  MEDLEMSKAP
  Du kan gjennom medlemskap knytte kontakt med likesinnede, delta i alle møtene, samt bruke flyplassen, både sommer og vinter. For informasjon om medlemmsinnmelding klikk her.
  STYRET
  Jan Ove Stalsberg
  Formann

  Johan Krabberød
  Kasserer

  Tommy Andre Bertelsen
  Sekretær

  Henrik Scott Forsberg
  Styremedlem

  Morten Aase
  Styremedlem/Webansvarlig

  Gudbrand Røssum/Ole Martin Horne
  Matrialforvaltere

  FLYTIDER PÅ STRIPA
  Mandag-Lørdag 09.00-21.00
  Søndag 12.00-21.00
  Det er viktig at disse tidene blir overholdt for å ikke irritere naboene unødvendig. Heller ikke flyging med elektro eller seilfly er tillatt utenom flytidene.

  FLYSONE
  Det er kun tillatt å fly på østsiden av veien (den siden med stripa), se også oppslag i skapet på plassen.