• Flyplass

  HVOR

  Link til gule sider: http://www.gulesider.no/kart/;jsessionid=f9c_9P8btrz_Mxi5oa#lat%3D6609174.1433%26lon%3D539450.74868%26zoom%3D11%26layers%3DB0000%26userLon%3D544362.4765856316%26userLat%3D6605908.380926858%26tab%3Daddress

  kart-flyplass

  Klikk for link til gule sider

  FLYTIDER
  Mandag-Lørdag 09.00-21.00
  Søndag 12.00-21.00
  Det er viktig at disse tidene blir overholdt for å ikke irritere naboene unødvendig. Heller ikke flyging med elektro eller seilfly er tillatt utenom flytidene.
  Flyplassreglement – Sikkerhet – Støy
  Adgang. Plassen er åpen for alle medlemmer av Kongsberg Modellflyklubb. Medlemmer skal ha gyldig medlemsbevis i NLF/KMFK som skal kunne fremvises på oppfordring. Gjesteflyvere skal være medlem av NLF og være sammen med et medlem av KMFK.
  Flytider: Hverdager 09.00 – 21.00. Søndager og helligdager 12.00 – 21.00
  SIKKERHET:
  Ambulanse 113. Stedsbeskrivelse: Avkjøringen til herredshuset i Sandsvær, 900 meter nord for Hamremoen kro. Fra Kongsberg: til venstre 1,6km sør for Shellstasjonen. Kartkoordinater LatLong: Nord 59° 35.347 Øst 9° 47.156. UTM: 32V 0544378, 6605919
  Flysone: Tillatt flysone er mellom veien og elva.

  ”Griseflyging” som eksempelvis ”Low-pass over stripa på full motor” er ikke tillatt. Ekstra forsiktighet utvises nær folk, flyplass og parkering.
  Maksimalt antall fly i lufta samtidig er: 3
  Publikum bes ikke å gå ut på stripa når det er flyaktivitet, men oppholde seg på parkeringsplassen eller mellom rigge-bordene langs veien.
  Ved justering av motor skal modellen plasseres og orienteres med minimal risiko for personskade og sjenanse.
  Dersom det ved uhell oppstår skade på husdyr eller bygninger, ta kontakt med grunneier Terje Kjørstad – mob 92287888.
  Etter 1. Juni 2009 skal alle flyvere som fører modeller over 1kg som minimum inneha NLFs A-bevis. Klubbens godkjente instruktører for A-bevis er:

  Henrik(Fly og Helikopter) telefon 926 65 486
  Ole Martin(Fly) telefon 970 63 758

  STØY:
  Standardlyddemper er som hovedregel ikke nok. Spesialdemper, kombinert med gummioppheng av motor og nøyaktig avballansering av propell er viktig.
  Den som støyer unødig, setter klubben i fare for å miste flyplassen !
  NABOFORHOLD:
  Kjør varsomt med redusert fart forbi boligene langs grusveien. Vis hensyn og tenk på lekende barn og støvplagen.
  MEDLEMSFORPLIKTELSER:
  Alle medlemmer av KMFK er forpliktet til å bidra med dugnadsinnsats

  Styret 7. juni 2008
  Rev 19. Okt 2008

  Kartkoordinater for KMFKs modellflyplass:
  N59 35.347 E9 47.156 . UTM 32V0544378, 6605919

  Avkjørsel til flystripa ligger 900 meter nord for Hamremoen kro (se evju på kartet). Dette er avkjøringen til herredshuset i Sandsvær. Kommer du fra Kongsberg så ta til venstre 1,6km etter at du har passert Shellstasjonen.