• Notoddenstevnet 2015

  Posted on June 30th, 2015 Morten No comments

  Til alle medlemmer i Kongsberg Modellflyklubb.

  Det er med vemod at styret nå meddeler at Notodden Modellflyshow 2015 må avlyses. Vi har fått et endelig avslag fra Notodden Flyplass AS om å arrangere stevnet basert på tidligere års hendelser. Vennligst se vedlagt dokument som inneholder det endelige svaret fra Notodden Flyplass. Dette betyr også at det kan bli vanskelig å arrangere modellflyshow på Notodden flyplass i årene fremover.

  Styret må nå vurdere om vi skal videreføre det tradisjonsrike stevnet til en annen, mer egnet flyplass for større, tyngre og raskere modellfly i fremtiden. Vi ønsker å jobbe fremover slik at stevnet kan relanseres på en egnet flyplass de kommende årene, men i år blir det altså ikke mulig å gjennomføre et modellflyshow.

  Vi i styret kommer til å kalle inn til et medlemsmøte til høsten der vi åpner for kommentarer og innspill fra klubbens medlemmer. Dersom noen har noen gode idéer på hva vi kan gjøre videre, kom gjerne med innspill da. Vi kommer også til å videreformidle nyheten til NLF så snart det lar seg gjøre.

  Eventuelle spørsmål kan sendes per e-post til sekretær og nestformann Tommy: tommern89@gmail.com

  Vi gjør oppmerksom på at alle relevante spørsmål vil bli diskutert og besvart av styret som en helhet.

  Hilsen styret i KMFK.

  Modellflystevne 2015

  Comments are closed.