• Modellflyhåndboka

  Posted on May 11th, 2013 Morten No comments

  Modellflyseksjonens sikkerhetssystem «Modellflyhåndboka» foreligger nå i første versjon, og gjelder som sikkerhetssystem fra 1/5-2013. Vi har lagt ut praktisk informasjon om innføringen av Modellflyhåndboka, og hva dette btyr for deg. Det er av stor betydning at du tar deg tid til å lese dette!

  http://www.nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka-nye-regler-og-flygebevis

  Kort oppsummert:
  - Alle NLF-tilsluttede modellflyklubber må innføre dette sikkerhetssystemet
  - Krav om A-bevis for alle piloter som har modeller over 7 kg startvekt
  - Krav om flygebevis B for å fly modeller over 30 kg og turbinmodeller
  - Webskjema for registrering av modeller over 30 kg
  - Webskjema for rapportering av hendelser og ulykker

  Vi oppforder alle klubber til å publisere denne informasjonen på sine websider, da det erfaringsmessig er enkelte medlemmer som ikke har oppdatert sin e-postadresse i medlemsregisteret MeLWin.

  Sikkerhetsutvalget, styret og fagsjef har i forrige tingperiode arbeidet med dette systemet, og tilbakemeldingene underveis fra klubbene har vært positive. Modellflyhåndboka er et levende dokument som vil revideres ved behov, og vi oppfordrer derfor klubbene til å fortsatt gi tilbakemeldinger på hvordan systemet fungerer i praksis i kommende sesong.

  Vi ønsker alle medlemmer en trygg og aktivitetsfylt flysesong!

  Jon Gunnar Wold
  Fagsjef/avdelingsleder Modellflyseksjonen
  Norges Luftsportforbund

  Comments are closed.