• Årsmøte

    Posted on January 14th, 2015 Morten No comments

    Årsmøte i Kongsberg Modellflyklubb

    Styret ønsker med dette å kalle inn samtlige medlemmer til årsmøte i KMFK tirsdag 10. februar 2015 klokken 19:00 i Depot Moane sine lokaler i andre etasje.

    Saksliste, regnskap 2014 og budsjett 2015 sendes ut 14 dager før årsmøtet. Ønsker du å tilføre en sak til årsmøtet, må denne sendes til klubbsekretær Tommy innen tirsdag 27. januar 2015.

    Sakene som vil bli behandlet er de tradisjonelle årsmøtesakene:

    * Godkjenning av innkalling og saksliste
    * Konstituering, møte- og valgreglement
    * Årsmelding
    * Regnskap
    * Retningslinjer for lokallaget
    * Budsjett
    * Valg

    Vel møtt!

  • Modellflymesse

    Posted on January 9th, 2015 Morten No comments

    Cirrus inviterer til modellflymesse den 1. februar 2015.

    For mer informasjon, gå til http://www.modellflymesse.no