• Høringsdokument for modellfly i Norge

  Posted on September 16th, 2010 Morten No comments

  Som vel de fleste har fått med seg så er det et nytt regelverk på gang i Norge ang bruk av modellfly. Utkastet er laget og lagt ut til høring hos klubber tilsluttet NLF.
  Høringsfristen er allerede 30.Nov så vi ber alle våre medlemmer om å studere dokumentene grundig og komme med skriftlige innspill til styret så fort som mulig.
  Det er nå vi har muligheten til å stå imot og komme med konstruktive forslag. Om ingen sier noe, er det dette regelverket vi må forholde oss til i fremtiden enten man er tilsluttet NLF eller ikke. Dette gjelder all modellflyging i Norge uansett så sett dere ned og les/skriv!

  Her er link til dokumentene: http://www.larvikmodellflyklubb.com/su.htm

  Mvh
  Morten
  For styret i KMFK